Przejdź do treści

Jak rozliczyć podatek z Holandii

Rozliczenie podatku z Holandii: Mieszkasz i pracujesz w Holandii? Przed Tobą perspektywa złożenia deklaracji podatkowej za poprzedni rok? Dowiedz się, jak szybko i bez problemów rozliczyć się w holenderskim Belastingdienst.  

Rozliczenie podatku z Holandii

Twój meldunek a rozliczenie podatku z Holandii

Kwestią kluczową, jeśli chodzi o rozliczenie podatku w Holandii, jest Twój meldunek. Jeżeli przez cały ubiegły rok pracowałaś/eś w Holandii i byłaś/eś tu zameldowana/y, składasz deklarację w tamtejszym urzędzie skarbowym (Belastingdienst) i czekasz na rozliczenie podatku. 

W innym przypadku, to znaczy, jeśli pracowałaś/eś w Holandii, ale byłaś/eś tu zameldowany tylko przez część roku lub posiadasz stały meldunek w innym kraju, sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Twoim obowiązkiem jest wówczas udowodnić, że minimum 90% Twoich rocznych dochodów stanowią dochody uzyskane w Holandii. W tym celu musisz przedstawić w Belastingdienst specjalne zaświadczenie z kraju zameldowania. 

Zaświadczenie o dochodach – jak je uzyskać?

Zaświadczenie o dochodach wymagane przez holenderski urząd skarbowy uzyskasz, jeśli rozliczysz się z podatku w kraju, w którym posiadasz meldunek, np. w Polsce. W tym celu we właściwym dla Ciebie Urzędzie Skarbowym złóż PIT-36 wraz z załącznikiem ZG. 

Jeśli cały Twój dochód uzyskałaś/eś za granicą, rozliczasz się wyłącznie w celach informacyjnych i nie będziesz musiał/a nic dopłacać. Kiedy złożysz deklarację, urząd wystawi Ci potrzebne zaświadczenie. Otrzymany dokument wyślij pocztą do Belastingdienst. 

Rozliczenie podatku z Holandii – co przygotować?

Aby szybko i sprawnie rozliczyć się z podatku, przygotuj wymagane przez urząd dokumenty i informacje: 

 • karty pracy (tzw. jarografy) od wszystkich pracodawców (pracodawca powinien dostarczyć Ci je do połowy lutego);
 • Twoje dane osobowe, informacje o Twoim partnerze i miejscu jego pobytu, a także informacje o dzieciach do 12 roku życia, które pozostają na Twoim utrzymaniu;
 • informacje o zasiłkach chorobowych, macierzyńskich czy dla bezrobotnych z jakich korzystałeś w danym roku podatkowym (według holenderskiego prawa zasiłki te również stanowią Twój dochód);
 • zaświadczenia o kosztach związanych z nauką lub leczeniem;
 • informacje, czy posiadasz kredyt hipoteczny;
 • zaświadczenie o dochodach z zagranicy (jeśli miałaś/eś meldunek poza Holandią).

Holenderskie ulgi i odliczenia podatkowe

Jeśli pracowałaś/eś w Holandii, najważniejszą przysługującą Ci ulgą jest ulga na dziecko do dwunastego roku życia, zameldowane z Tobą co najmniej pół roku pod jednym adresem. Ponadto możesz skorzystać z odliczeń związanych z:

 • opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, 
 • wydatkami poniesionymi na leczenie,
 • kosztami nauki,
 • hipoteką,
 • otrzymanymi darowiznami.

Pamiętaj!

Prawo do skorzystania z ulg podatkowych przysługuje Ci, jeśli minimum 90% Twoich dochodów stanowi dochód holenderski. Ponadto, jeśli w roku podatkowym czasowo pracowałaś/eś poza Holandią, ulgi będą przyznane tylko za te miesiące, kiedy pracowałaś/eś w Holandii.

Jeśli dochód uzyskany poza Holandią stanowi więcej niż 10% kwoty, jaką zarobiłaś/eś, ulgi nie będą Ci się należały. Nadal jednak musisz rozliczyć się tu z podatku i, być może, dopłacić.

Termin złożenia deklaracji a zwrot podatku

Na rozliczenie się z holenderskim urzędem podatkowym masz aż pięć lat. Jeśli jednak chcesz otrzymać należny Ci zwrot podatku przed 1 lipca, złóż swoją deklarację między 1 marca a 30 kwietnia. Podaj też Belastingdienst prawidłowy numer swojego rachunku bankowego.

Jak to zrobić? 

W przypadku, gdy posiadasz holenderskie konto oraz elektroniczny podpis (tzw. DigiD), możesz zrobić to online. Jeśli nie, wyślij pocztą specjalny formularz. Jeżeli rachunek bankowy, na jaki chcesz uzyskać zwrot podatku, nie jest holenderski, do formularza musisz dołączyć dodatkowe dokumenty. Są to:

 • kopia dowodu osobistego, 
 • wyciąg z konta za ostatni miesiąc z widocznym imieniem i nazwiskiem, numerem konta i datą wydruku. 

Każdy załącznik oznacz również swoim numerem bsn/sofi. Dzięki temu Belastingdienst bez problemów zweryfikuje, czy rachunek faktycznie należy do Ciebie. Po złożeniu deklaracji i wszelkich niezbędnych załączników, pozostaje Ci czekać na decyzję o zwrocie podatku. Otrzymasz ją pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny. Jeśli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie rozliczyć się z podatku w Holandii, nie przejmuj się. Pomoc uzyskasz w polskojęzycznych biurach rachunkowych.

Natalia Dawiec – Twoja księgowa w Holandii