Przejdź do treści

Holandia wprowadziła ułatwienia dla obywateli Ukrainy

Złagodzone zasady pobytu Ukraińców w Holandii: Holandia w związku z wojną na Ukrainie wprowadziła od 25 lutego ułatwienia dla obywateli tego kraju. Ukraińcy, którzy przebywają lub przyjeżdżają do Holandii, nie muszą więc martwić się o swoje prawo pobytu w tym krajum – informuje Urząd ds. Imigracji i Naturalizacji Królestwa Niderlandów (IND).

W opublikowanym komunikacie IND informuje o złagodzonych zasadach pobytu Ukraińców w Holandii:

  1. Krótki pobyt

Obywatele Ukrainy mogą wjechać do Holandii bez wizy na podstawie paszportu biometrycznego i mogą przebywać w Holandii przez 90 dni. Mogą również ubiegać się o wizę krótkoterminową, która pozwala również na pobyt w Holandii przez 90 dni. Obecnie istnieje możliwość przedłużenia wizy krótkoterminowej lub bezwizowego pobytu na okres 90 dni pobytu do maksymalnie 180 dni. Ponadto obywatele Ukrainy, których maksymalnie dopuszczalne terminy pobytu w Holandii zostały przekroczone, będą w obecnej sytuacji traktowani ulgowo – podaje strona holenderskiej Urząd ds. Imigracji i Naturalizacji (IND).

2. Długi pobyt

Ukraińcy, którzy chcą przyjechać do Holandii na dłuższy okres, na przykład by  podjąć pracę lub w celu połączenia rodziny, powinni w normalnych warunkach ubiegać się lub odebrać w Ukrainie tymczasowe zezwolenie na pobyt w Holandii (tzw. MVV).

Teraz, gdy nie jest to już możliwe, mogą to uczynić w sąsiednich krajach. W pewnych okolicznościach Ukraińcy nie muszą już wyjechać z Holandii, aby odebrać zezwolenie MVV. Jak informuje strona IND w pewnych okolicznościach zezwolenie na pobyt MVV można również odebrać bezpośrednio w Holandii.

>>>Polskie firmy pomagają Ukraińcom

3. Brak podstawowych dokumentów

W przypadku braku oficjalnych dokumentów źródłowych takich jak paszport czy prawo jazdy IND wraz z wnioskodawcą ustalą, czy inne dokumenty mogą je zastąpić.

4. Procedura azylowa

Gdy obywatel Ukrainy zechce się ubiegać o azyl w Holandii, zostanie objęty odpowiednią procedurą azylową i otrzyma opiekę od rządu Holandii, tak jak każda inna osoba ubiegająca się o azyl w Niderlandach, podaje urząd IND.

Źródło: Urząd ds. Imigracji i Naturalizacji, Polskiobserwator.nl