Przejdź do treści

Uzyskanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności)

zaswiadczenie o niekaralnosci

Zaświadczenie o niekaralności – Czy można je uzyskać w polskim konsulacie?

Nie, konsul nie pośredniczy w uzyskaniu zaświadczenia o niekaralności.

>>>Holandia jednym z najlepszych krajów do życia dla emigrantów

Zaświadczenie o niekaralności możesz uzyskać samodzielnie:

  • w Biurze Informacyjnym lub Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego działających przy sądach okręgowych,
  • korzystając z usług pełnomocnika,
  • lub drogą pocztową.

Szczegółowe informacje na temat sposobów uzyskania zaświadczenia znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeśli posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP – możesz wystąpić o zaświadczenie drogą elektroniczną za pośrednictwem e-Platformy Ministerstwa Sprawiedliwości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym

Źródło: Ambasada RP w Hadze, PolskiObserwator.nl